مهربون مه آلود

دست بردار از این در وطن خویش غریب

قاصدک ها خاموشند آنان را پیامی نیست ... 

 

                                              

                            از سکوتشان اما ...    داستان ها تعبیر می کنی... 

 

 

                       مرا سکوتی نیست...کز آن قصه ها تعریف کنی... 

 

                       مرا تنها حقیقتی ست ...  

                      

                      کز آن مهر خموشی بر دهان می زنی و لب ها ... 

 

                                                                                    به دندان می گزی... 

+نوشته شده در 17 آذر 1388ساعت13:52توسط Mozhi | نظرات (1)

نظرات (1) نظرات (1)