مهربون مه آلود

دست بردار از این در وطن خویش غریب

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام

و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان

زخم دار است

با ریشه چه می کنید؟

گیرم که بر سر این بام

بنشسته در کمین پرنده ای

پرواز را علامت ممنوع می زنید

با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید؟

گیرم که می زنید...گیرم که می برید

گیرم که می کشید...

با رویش ناگزیر جوانه چی می کنید؟...

+نوشته شده در 29 خرداد 1388ساعت14:46توسط Mozhi | نظرات (1)

نظرات (1) نظرات (1)