مهربون مه آلود

دست بردار از این در وطن خویش غریب

از باغ می برند چراغانی ات کنند ... 

 

تا کاج جشن های زمستانی ات کنند ... 

 

پوشانده اند صبح تو را ابرهای تار ... 

 

تنها به این بهانه که بارانی ات کنند ... 

 

یوسف!به این رها شدن ار چاه دل مبند ... 

 

این بار می برند که زندانی ات کنند ... 

 

ای گل گمان مکن به شب جشن می روی ... 

 

شاید به خاک مرده ای ارزانی ات کنند ... 

 

یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست ... 

 

از نقطه ای بترس که شیطانی ات کنند ... 

 

آب طلب نکرده همیشه مراد نیست ... 

 

گاهی بهانه ای ست که قربانی ات کنند ... 

 

.....................................................  

 

فاضل نظری

+نوشته شده در 7 بهمن 1388ساعت13:53توسط Mozhi | نظرات (5)

نظرات (5) نظرات (5)