مهربون مه آلود

دست بردار از این در وطن خویش غریب

ای دیر به دست آمده بس زود برفتــی

    آتش زدی اندر من و چون دود برفتی

        چون آرزوی تنــــــگدلان دیر رسیدی

            چون دوستی سنـــــگدلان زود برفتی

               زان پیش که در باغ وصال تو دل من

                   از داغ فــــــــراق تو بر آسود برفتی

                      ناگشته من از بند تو آزاد بجستـــــی

                          ناکرده مـــرا وصل تو خشنود برفتی

                              هر روز بیفزود همی لطف تو با من

                                  چون در دل من عشق بیفزود برفتی

عبدالواسع جبلی

+نوشته شده در 7 خرداد 1389ساعت16:18توسط Mozhi | نظرات (4)

نظرات (4) نظرات (4)